Nestřílíme od boku!
Udělat chybu neznamená vždy okamžitý ban a přiznat chybu je způsob, jak si získat důvěru komunity. Nejčastěji vám bude řečeno, abyste s něčím přestali, a teprve poté bude jednoduše přijato opatření. Porušovatele pravidel chytáme, ale zároveň uznáváme vaši hodnotu - chceme, abyste tu hráli, a chceme spokojenou komunitu!

Komunita

 1. Respektujte členy serveru. Nebuďte hlupáci.
 2. Pokud děláte něco, co je ostatním nepříjemné, přestaňte s tím, i když vám to připadá normální. Možná by bylo nejlepší přenést jakoukoli diskuzi o choulostivém tématu do soukromého chatu nebo kanálu s dalšími ochotnými účastníky.
 3. Pokud vás Admin-team nebo-li šlechta o něco požádá, abyste přestali, přestaňte. Pokud chcete, použijte soukromý chat. Ukončení hádky/sporu, co se vymklo kontrole, neznamená, že máte problémy.
 4. Osobní obtěžování nebo obhajování násilí je nejrychlejší způsob, jak dostat ban z této komunity.

Herní pravidla

 1. Žádný griefing
  ↳ Griefing je poškozování jakéhokoli hráče nebo jeho majetku.
 2. Žádné krádeže
  ↳ Neberte si nic, co vám nepatří, i když je to zdánlivě bezcenné. Stačí se zeptat, lidé jsou štědří!
 3. Žádné trollení
 4. Žádné PVP bez souhlasu všech zúčastněných stran
 5. Žádné zneužívání chyb - pokud si nejste jisti, zda by se sem něco počítalo, prostě se zeptejte!
 6. Žádný X-Ray nebo cheaty.
 7. Respektujte jedinečná pravidla daná u všech soutěží na serveru.
 8. Záměrně nekažte vlastní pokroky ve statistikách.
 9. Jakoukoli objevenou chybu nebo něco, co může způsobit problémy, jako jsou duplicity se základní hrou, je třeba nahlásit podpoře.
 10. !! Pokud máte podezření že se stala nějaká krádež ve vaší oblasti nebo na vaší základně otevřete ticket. Na serveru se eviduje veškeré dění !!

Komunikace a stavby

 1. Když děláte takové věci, jako je stavba vedle něčí residence nebo někde, kde si myslíte, že by ji později mohl chtít, zeptejte se! Je to jednoduché a všichni tak budou spokojeni. To znamená, že na odpovědi na některé věci, jako například "potřebujete ještě tenhle tunel", si budete muset počkat. Doporučujeme lidem, aby se řídili tímto návodem - to, že můžete, neznamená, že byste se neměli ptát. Spokojení sousedé dělají spokojený server. Pokud potřebujete zjistit, komu něco patří a kdy byl naposledy aktivní, zeptejte se podpory.
 2. Vyhněte se základnám větším než 650x650. Zdi jsou povoleny, ale prosím, pro lásku boží, nedělejte zeď 650x650 a za týden odejdete.

Úpravy klienta

 1. Pokud si nejste jisti, zeptejte se nás.
 2. Povolujeme litematica, mody minimapy a pravděpodobně i většinu modů kvality života, jako je minihud.

Lagování serveru

 1. Máme v úmyslu dát co největší volnost našim techničtějším hráčům, aby si mohli postavit něco šíleného, stejně jako našim běžným hráčům, kteří chtějí jen farmy. Přesto máme nějaká pravidla.
 2. V jednom chunku nesmí být více než 100 přátelských zvířat.
 3. Ne více než 100 vesničanů v chunku.
 4. Omezte vozíky, kde je to možné. Vozíky s hopperem jsou povoleny, ale používejte je jen podle potřeby.
 5. Ujistěte se, že vaše farma nenechává hromadu zbytečných předmětů nesebraných.
 6. Protože máme světovou hranici, nárokujte si pouze jeden oceánský monument na osobu. Na ty nevyzvednuté můžete udělat nájezd a nechat je pro dalšího člověka, který si vytvoří farmu.
 7. Žádné dupers s hopper pouze výjimkou výslovně schválených případů.
 8. Jeskyně uvnitř rezidence prostoru musí být osvětleny podle vašich možností.
 9. Ideální je oddělit farmy, o kterých si myslíte, že jsou na serveru těžší, od ostatních staveb. Např. vytvořte velkou farmu zlata, a využívejte pouze farmu zlata.
 10. Tato pravidla pro lag jsou něco, co si časem a důvěrou můžete zasloužit jako flexibilitu. Některá lze také porušit S konzultací s Admin-Teamem. Důležitější je dodržovat
 11. Tato pravidla zpoždění jsou něco, co si můžete časem a s důvěrou vydobýt. Některá lze také porušit po konzultaci s týmem podpory. Je důležitější dodržovat ducha těchto pravidel než tvrdá omezení - ptejte se sami sebe, PROČ něco není povoleno, místo abyste to obcházeli proti pravidlům. A naopak, pokud vás napadá neovlivnitelný způsob, jak udělat něco, co je zde uvedeno, zeptejte se nás!
 12. Pokud provozujete těžké farmy a vidíte, že TPS je nízké nebo je na nich hodně hráčů, je nejlepší je prozatím zastavit a spustit je, až bude na serveru méně lidí.

Při podezření z porušování pravidel využij ticket na discord